Landelijke Database Fysiotherapie (LDF)

Welkom op de website van de Landelijke Database Fysiotherapie.

De Landelijke Database Fysiotherapie is een initiatief van het KNGF. In deze database verzamelen we kwaliteitsinformatie van fysiotherapeutische zorg en informatie over de fysiotherapiepraktijken.

Fysiotherapeuten kunnen de verzamelde informatie gebruiken om zelf de kwaliteit van hun dienstverlening te monitoren en te verbeteren. De Landelijke Database Fysiotherapie koppelt de resultaten terug per praktijk(locatie) en op het niveau van de individuele fysiotherapeut. Dit biedt de mogelijkheid om scores te vergelijken met de gemiddelde landelijke scores.

Met het programma Masterplan Kwaliteit in Beweging neemt de beroepsgroep het initiatief en de verantwoordelijkheid voor de realisatie van één geaccepteerd kwaliteitssysteem en het inzichtelijk maken van de fysiotherapeutische zorg. Voor uitgebreide informatie over de inhoud van het kwaliteitsbeleid verwijzen wij u naar KNGF.nl.