Betrokken partijen

Het KNGF heeft de inhoud van de kwaliteitsmeting vastgesteld en de organisatie van het uitvraagproces op zich genomen.

De technische uitvoering is opgedragen aan een daartoe gespecialiseerd meetbureau, dat optreedt als technische Trusted Third Party (TTP). Voor de meetjaren 2015 en 2016 is het onderzoeksbureau MediQuest de technische TTP.