De LDF heeft een nieuwe website!

De LDF heeft een nieuwe website! Ga naar ldf.kngf.nl om deze te bekijken. Hier vindt u de meest actuele informatie.

14 januari: Nieuw LDF Dashboard

 Graag laten we je weten wat er veranderd is: zo is de tool overzichtelijker en eenvoudiger om te gebruiken. Ook kan er meer mee. Gebruikers van de tool hebben meegedacht over de verbeteringen.

Wat is veranderd?

  • De LDF Feedbacktool heet vanaf nu LDF Dashboard
  • Je kunt de informatie beter vinden en lezen
  • Je kunt handiger navigeren tussen thema’s zoals samenvattingen, patiëntenpopulatie, dossiervoering, behandelresultaten en uitkomstmetingen
  • De behandelinformatie van je praktijk is toegankelijk op praktijk- en therapeutniveau. Je kunt elke fysiotherapeut toegang geven tot zijn eigen gegevens
  • Meer benchmarkmogelijkheden: Je kunt je je persoonlijke gegevens of gegevens van de praktijkorganisatie vergelijken met het landelijk gemiddelde of met een voorgaande periode (trend). Je persoonlijke gegevens kun je ook vergelijken met die van je praktijkorganisatie
  • Als praktijkhouder kun je de gegevens van de praktijk uitsplitsen op therapeutniveau. Ook kun je  de gegevens van individuele therapeuten vergelijken met de praktijkorganisatie, het landelijk gemiddelde, of een voorgaande periode
  • Er zijn nieuwe PROMS opgenomen. PROMS kun je filteren op praktijk- en therapeutniveau, maar bijvoorbeeld ook op diagnosecode
  • Je kunt nu alle gegevens filteren op diagnosecode, zodat je op verschillende klachten kunt focussen. 

Blijft mijn account ongewijzigd?

Je logt in op de gebruikelijke manier. Ga naar het LDF Dashboard]. Wil je individuele medewerkers toegang geven tot hun gegevens, stel dan de rechten in  op het LDF Dashboard. 

 

Wat zien medewerkers als ze inloggen?

Individuele medewerkers zien  alleen  hun eigen persoonlijke data, het praktijkgemiddelde en het landelijk gemiddelde. Een medewerker ziet niet de individuele gegevens van collega’s; alleen praktijkhouders kunnen die inzien.

 

Vragen

Heb je vragen over het LDF Dashboard? Neem contact op met Ledenvoorlichting via 033-4672929 of mail naar ledenvoorlichting@kngf.nl.

Hoe kan ik inloggen op de LDF website?

U kunt inloggen op de LDF website met uw MijnKNGF inloggegevens. Lukt dit niet? Controleer dan of u wel kunt inloggen op MijnKNGF. Lukt dit ook niet, dan kunt u hier een nieuw wachtwoord aanvragen.

Let op: De codes verstrekt door Mediquest ten behoeve van de koppeling van uw EPD systeem met de LDF kunt u niet gebruiken om in te loggen op de LDF website.

KNGF Plusprogramma – Dashboard

Praktijken die deelnemen aan het KNGF Plusprogramma dienen aangesloten te zijn op de Landelijke Database Fysiotherapie. Maandelijkse dataverzameling is een onderdeel van het KNGF Plusprogramma. Praktijken kunnen de data monitoren via de KNGF-ZKA rapportage. Deze is te vinden via het LDF Portaal.

Opt-in en het aanleveren van data in de LDF

Met ingang van 1 januari 2016 moeten alle patiënten expliciet toestemming geven voor het uitwisselen van hun gegevens vanuit het EPD naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Hiervoor geldt het zogenaamde Opt-In principe. Deze maatregel is genomen in verband met de aanscherping van de privacywetgeving. Uw EPD-systeem is hierop al voorbereid. Wat betekent het voor u in de praktijk? We zetten op deze pagina alles voor u op een rijtje.

Aansluiten

Is mijn EPD geschikt?

Overzicht van EPD’s die u in staat stellen de gegevens aan te leveren.


Ik wil meedoen.

Klik hier voor het stappenplan


Blijf op de hoogte van ontwikkelingen via KNGF.nl