Inloggen op de LDF

Hoe kan ik inloggen op de website van de LDF?

U kunt inloggen op de LDF website met uw MijnKNGF inloggegevens. Alleen personen die in de administratie van het KNGF de status ‘praktijkhouder’ of ‘maatschapslid’ hebben kunnen inloggen op de website van de LDF.

 

Lukt het niet om in te loggen, en bent u wel praktijkhouder of maatschapslid? Controleer dan of u wel kunt inloggen op MijnKNGF. Lukt dit ook niet, dan kunt u hier een nieuw wachtwoord aanvragen.

Ik ben mijn wachtwoord om in te loggen op mijn account LDF kwijt. Kan ik een vervangend wachtwoord opvragen?

U kunt een vervangend wachtwoord aanvragen via MijnKNGF.nl door te klikken op deze link.  U krijgt een nieuw wachtwoord toegestuurd naar het e-mailadres dat bij het KNGF bekend is.  Het gewijzigde wachtwoord dat u per mail ontvangt is nu het wachtwoord voor zowel MijnKNGF als voor het inloggen op de LDF website.

Ik heb mijn code voor de koppeling met mijn EPD niet meer. Hoe kan ik deze opnieuw ontvangen?

U kunt een mail sturen naar ledenvoorlichting@kngf.nl o.v.v. de praktijk AGB code, praktijknaam en het KNGF relatienummer van de persoon de praktijk heeft aangemeld voor de LDF.

De codes kunnen dan opnieuw worden verstuurd naar het reeds opgegeven mailadres in de  LDF.

Ik kan niet inloggen op de LDF website

Alleen personen met een MijnKNGF account die bij het KNGF (in MijnKNGF) geregistreerd staan als praktijkeigenaar of maatschapslid van tenminste één praktijklocatie, kunnen inloggen op de website van de LDF.

 

U kunt inloggen op de LDF website met uw MijnKNGF inloggegevens. Lukt dit niet? Controleer dan of u wel kunt inloggen op MijnKNGF. Lukt dit ook niet, dan kunt u hier een nieuw wachtwoord aanvragen.

Ik wissel van EPD systeem en/of contactpersoon LDF. Heb ik nieuwe codes voor de koppeling nodig?

U kunt gewoon blijven deelnemen met dezelfde codes van Mediquest voor koppeling EPD.

Mijn inlogcodes werken niet op www.landelijkedatabasefysiotherapie.nl. Hoe komt dit?

U kunt inloggen op de LDF website met uw MijnKNGF inloggegevens. Lukt dit niet? Controleer dan of u wel kunt inloggen op MijnKNGF. Lukt dit ook niet, dan kunt u hier een nieuw wachtwoord aanvragen.

Let op: De codes verstrekt door Mediquest ten behoeve van de koppeling van uw EPD systeem met de LDF kunt u niet gebruiken om in te loggen op de LDF website.

Wanneer ik inlog op www.landelijkedatabasefysiotherapie.nl krijg ik de melding ‘Niet geautoriseerd’. Waarom krijg ik deze melding?

Alleen personen die in de administratie van het KNGF de status ‘praktijkhouder’ of ‘maatschapslid’ hebben kunnen inloggen op de website van de LDF. Indien het wenselijk is dat een andere medewerker de praktijk aanmeldt op de LDF kan op verzoek van de praktijkhouder aan deze persoon binnen de administratie van het KNGF de status ‘Organisatiecontact LDF’ worden toegekend. Vereiste hiervoor is dat de persoon een MijnKNGF account heeft. 

 

Elke praktijk hoeft maar één keer aangemeld te worden, door één praktijkeigenaar of maatschapslid. De terugkoppeling van resultaten wordt gedaan op het gebruikersaccount waarmee de praktijk is aangemeld op de LDF. Bedenk dus goed met welk account u uw praktijk wilt aansluiten op de LDF.