Praktijk Feedback Rapportage

Er ontbreken therapeuten in het overzicht wanneer ik uitsplits naar therapeut-niveau. Hoe komt dit?

Wanneer er een therapeut ontbreekt in de praktijkfeedbackrapportage zijn er twee mogelijke verklaringen:

Optie 1: Er is geen enkele behandelepisode aangeleverd waarop de ontbrekende therapeut de hoofdbehandelaar is. Dat wil zeggen: Er is geen enkele behandelepisode aangeleverd waarop deze therapeuten de meeste verrichtingen heeft uitgevoerd (hoofdbehandelaar = therapeut die de meeste verrichtingen heeft uitgevoerd binnen die behandelepisode). Waarom er zo weinig verrichtingen aangeleverd worden voor de betreffende therapeuten dient de praktijk zelf te onderzoeken.

Optie 2: Deze behandelaar is wel hoofdbehandelaar op tenminste één behandelepisode, maar bij de verrichtingen van deze behandelepisodes is in het veld ‘behandelaarAGB’ een niet-herkenbare persoonlijke AGB code ingevoerd. Hierdoor kunnen de behandelepisodes niet aan de bijbehorende therapeut worden toegeschreven.

Optie 2 is in de rapportage zichtbaar door de melding [Ontbrekende variabele – 40*****]. Dit duidt aan dat er een persoonlijke AGB in het veld ‘behandelaarAGB’ is meegestuurd die door de database niet wordt herkend als een therapeut. Dit laatste kan twee oorzaken hebben:

  1. De meegestuurde AGB code is geen bestaande persoonlijke (behandelaar) AGB code; bijvoorbeeld wanneer in dit veld i het praktijkAGB i.p.v. de behandelaarAGB is ingevuld. In dit geval kan de praktijk contact op te nemen met de EPD leverancier over de verkeerde ingevulde persoonlijkeAGB.
  2. De meegestuurde AGB code is wél een bestaande persoonlijke (behandelaar) AGB code, maar in de database is deze persoonlijke AGB code niet gelinkt aan een therapeut. Dit komt voor wanneer een therapeut pas recent geregistreerd is in Vektis. Het inladen van de basisgegevens fysiotherapie is een aantal jaar terug gedaan, dus recent in Vektis geregistreerde therapeuten komen hierin niet voor. In dit geval kan worden gezegd dat alle behandelepisodes die in de portal te zien zijn voor [Ontbrekende variabele – ‘getal’] bij de betreffende therapeut horen; de therapeut kan dus eigenlijk wel zijn/haar data zien.
Er staat een onbekende therapeut in mijn overzicht wanneer ik uitsplits naar therapeut niveau. Hoe komt dit?

Mogelijke oorzaken:

  1. Gebruiker vult praktijk AGB code in in het EPD i.p.v. de AGB van de behandelaar. De praktijkfeedbackrapportage (niet ZKA-rapportage) schrijft de resultaten toe aan een onbekende fysiotherapeut, die toevallig de praktijk-AGB-code als persoonlijke AGB heeft. Indien onduidelijk is waar de behandelaar AGB ingevuld dient te worden kun u het beste contact opnemen met uw EPD leverancier. Zij kunnen u verder helpen.
  2. Gebruiker vult een foutieve AGB code in in het EPD. De praktijkfeedbackrapportage (niet ZKA-rapportage) schrijft de resultaten toe aan een onbekende fysiotherapeut, die toevallig de foutieve AGB code als persoonlijke AGB heeft.
  3. De therapeut is inmiddels uit dienst maar heeft in het verleden wel bij de praktijk gewerkt. Historische data blijft beschikbaar in de rapportages. Door de resultaten te filteren op een periode nadat deze therapeut uit dienst is gegaan zal de therapeut niet meer voorkomen bij het uitsplitsen naar behandelaar.
Hoe vaak wordt de praktijkfeedback rapportage geüpdatet?
  • Data die gedurende de dag is aangeleverd (tussen 00.00u en 23.59u) wordt ’s nachts aan de rapportages toegevoegd. Vanaf ongeveer 11u in de ochtend is alle data die de dag ervoor is aangeleverd ingeladen in de PROMs en praktijkfeedbackrapportages.
  • Deelnemers aan het Plusprogramma hebben aanvullend nog een ZKA rapportage. Deze wordt één keer per maand omstreeks de 15e/16e ververst.
Waarom verschilt de N waarde van de variabele ‘Behaald resultaat’ van die van de andere variabelen?

Dit is omdat deze variabele wordt berekend op basis van afgesloten behandelepisodes. De overige variabelen worden berekend over zowel open als afgesloten behandelepisodes.

Wanneer ik resultaten uitsplits naar therapeut-niveau dan zie ik de melding ‘Ontbrekende variabele – 40*****’ in het therapeuten overzicht. Wat betekent dit?

In de praktijkfeedbackrapportage wordt bij filteren of uitsplitsen op therapeut de naam weergegeven behorend bij de BehandelaarAGB die de praktijk via het EPD aan de LDF heeft aangeleverd. Om na te kijken welke naam gekoppeld is aan de behandelaar AGB kijkt u op https://www.agbcode.nl/Webzoeker/Snel.

Wanneer wij geen naam kunnen vinden bij de aangeleverde behandelaar AGB, verschijnt de melding ‘Ontbrekende variabele – 40*****’. De cijfers komen overeen met de behandelaar AGB die is ingevoerd in het EPD systeem.

Dit kan twee oorzaken hebben:

  1. De Behandelaar AGB van deze behandelaar staat verkeerd vermeld in het EPD, en komt dus ook verkeerd door naar de LDF. In dat geval kan de praktijk dit in het eigen EPD corrigeren en daarna opnieuw gegevens aanleveren.
  2. De Behandelaar AGB en naam zijn bij MediQuest niet bekend. Je kunt zelf opzoeken of de AGB code bestaat via https://www.agbcode.nl/Webzoeker/Snel. (In dat geval wel een voorloopnul toevoegen zodat de AGB 8 cijfers lang is en start met 04). Helaas kunnen wij op dit moment in systeem geen naam aan de AGB code koppelen, maar u kunt op basis van de AGB code wel herkennen bij welke therapeut de gegevens horen.

 

In de KNGF ZKA rapportage kan de betreffende melding niet voorkomen – daar wordt altijd een naam getoond zoals die door KNGF Plusprogramma is doorgegeven.