PROMS rapportage

Hoe krijg ik inzage in de resultaten van de door mijn patiënt ingevulde PROMs?

Om inzage te krijgen in de resultaten van de door uw patiënten ingevulde PROMs kunt u inloggen op de website van de LDF. Na inloggen vindt u in de Feedbacktool van de LDF onder het tabblad “PROMS” de resultaten.

 

De Feedbacktool van de LDF geeft inzicht in PROM-gegevens in het algemeen, het is  niet mogelijk om gegevens over een individuele patiënt te raadplegen in LDF. Als u PROM-gegevens op patiëntniveau wilt inzien, dan kan dat via uw praktijksoftware (EPD).

Hoe vaak wordt de PROMs rapportage geüpdatet?
  • Data die gedurende de dag is aangeleverd (tussen 00.00u en 23.59u) wordt ’s nachts aan de rapportages toegevoegd. Vanaf ongeveer 11u in de ochtend is alle data die de dag ervoor is aangeleverd ingeladen in de PROMs en praktijkfeedbackrapportages.
  • Deelnemers aan het Plusprogramma hebben aanvullend nog een ZKA rapportage. Deze wordt één keer per maand omstreeks de 15e/16e ververst.
Hoe worden PROMs gebruikt binnen de fysiotherapie?

In de fysiotherapie zijn we ook gewend om met PROMs te werken. Voorbeeld van een veelgebruikte vragenlijst is de Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS). Voorbeeld van een meetinstrument met een enkele specifieke vraag is het meten van pijn met Numeric Rating Scale (NRS) of Visual Analog Scale (VAS).

 

PROMs meetinstrumenten zijn in de praktijk van waarde tijdens de verschillende fasen in het fysiotherapeutisch proces:

  • In kaart brengen van het functioneren van de patiënt als uitgangspunt voor de diagnostiek
  • Bespreken van de uitkomsten van de diagnostische metingen met de patiënt om gezamenlijke doelstelling van de behandeling vast te stellen
  • Monitoren van de vooruitgang van het functioneren van de patiënt
  • Stimuleren van zelfmanagement door de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt voor de vooruitgang te vergroten
  • Evalueren van het resultaat van de behandeling

 

Daarnaast worden PROMs meetinstrumenten gebruikt om de kwaliteit van de zorg in kaart te brengen: wat is het resultaat van de fysiotherapeutische behandeling van alle patiënten met bijvoorbeeld lage rugklachten? Hiervoor worden kwaliteitsindicatoren ontwikkeld die het resultaat in maat en getal uitdrukken. Bijvoorbeeld: hoeveel procent van de patiënten scoort minder pijn op de VAS score na afloop van de behandeling in vergelijking met het begin van de behandeling?

Hoe worden PROMs uitgevraagd aan de patiënt?

Op deze pagina treft u een uitgebreide beschrijving van de manier waarop PROMs worden uitgevraagd.

Wat zijn PROMs?

Patient Reported Outcome Measures (PROMs) zijn uitkomsten die door de patiënt gerapporteerd worden. In het Engels: patient-reported outcomes. Hiervoor worden meetinstrumenten gebruikt waarmee de patiënt zelf een oordeel geeft over zijn functioneren of gezondheid door middel van een samengestelde vragenlijst of een enkele specifieke vraag: patient-reported outcome measure (PROM).