Opt-in en het aanleveren van data in de LDF

Met ingang van 1 januari 2016 moeten alle patiënten expliciet toestemming geven voor het uitwisselen van hun gegevens vanuit het EPD naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Hiervoor geldt het zogenaamde Opt-In principe. Deze maatregel is genomen in verband met de aanscherping van de privacywetgeving. Uw EPD-systeem is hierop al voorbereid. Wat betekent het voor u in de praktijk? We zetten op deze pagina alles voor u op een rijtje.

Terug naar actualiteiten