Patient Reported Outcome Measures (PROMs)

Het KNGF verzameld resultaten van PROMs meetinstrumenten om de toepassing daarvan in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk verder te stimuleren.

Wat zijn PROMs?

In de gezondheidszorg zorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van uitkomsten die door de patient gerapporteerd worden. In het Engels: patient-reported outcomes. Hiervoor worden meetinstrumenten gebruikt waarmee de patiënt zelf een oordeel geeft over zijn functioneren of gezondheid door middel van een samengestelde vragenlijst of een enkele specifieke vraag: patient-reported outcome measure (PROM).

PROMs binnen de fysiotherapie

In de fysiotherapie zijn we ook gewend om met PROMs te werken. Voorbeeld van een veelgebruikte vragenlijst is de Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS). Voorbeeld van een meetinstrument met een enkele specifieke vraag is het meten van pijn met Numeric Rating Scale (NRS) of Visual Analog Scale (VAS).

PROMs meetinstrumenten zijn in de praktijk van waarde tijdens de verschillende fasen in het fysiotherapeutisch proces:

  • In kaart brengen van het functioneren van de patiënt als uitgangspunt voor de diagnostiek
  • Bespreken van de uitkomsten van de diagnostische metingen met de patiënt om gezamenlijke doelstelling van de behandeling vast te stellen
  • Monitoren van de vooruitgang van het functioneren van de patiënt
  • Stimuleren van zelfmanagement door de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt voor de vooruitgang te vergroten
  • Evalueren van het resultaat van de behandeling

Daarnaast worden PROMs meetinstrumenten gebruikt om de kwaliteit van de zorg in kaart te brengen: wat is het resultaat van de fysiotherapeutische behandeling van alle patiënten met bijvoorbeeld lage rugklachten? Hiervoor worden kwaliteitsindicatoren ontwikkeld die het resultaat in maat en getal uitdrukken. Bijvoorbeeld: hoeveel procent van de patiënten scoort minder pijn op de VAS score na afloop van de behandeling in vergelijking met het begin van de behandeling?