Opt-in en het aanleveren van data in de LDF

Met ingang van 1 januari 2016 moeten alle patiënten expliciet toestemming geven voor het uitwisselen van hun gegevens vanuit het EPD naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Hiervoor geldt het zogenaamde Opt-In principe. Deze maatregel is genomen in verband met de aanscherping van de privacywetgeving. Uw EPD-systeem is hierop al voorbereid. Wat betekent het voor u in de praktijk? We zetten alles voor u op een rijtje:

 • De patiënt moet expliciet toestemming geven voor de gegevensuitwisseling. Dit is het principe van Opt-In, waarbij het initiatief voor het toestemming vragen bij de zorgverlener ligt.
 • Als de patiënt toestemming geeft, vinkt u de Opt-in aan in zijn/haar EPD. De EPD-leveranciers hebben deze optie al geïnstalleerd in het EPD systeem.
 • Alleen als de Opt-In functie is aangevinkt, worden de gegevens automatisch doorgestuurd naar de LDF.
 • Als zorgverlener heeft u de wettelijke plicht om uw patiënten om toestemming te vragen of hun gegevens geanonimiseerd aangeleverd mogen worden in de Landelijke Database Fysiotherapie.

 

We hebben hiervoor de volgende patiënteninformatie ontwikkeld:

 • LDF Patiënteninformatie: deze kunt u downloaden en gebruiken bij uw uitleg aan de patiënt voordat u de Opt-in in het EPD aanvinkt.
 • Bevestigingsbericht: deze krijgt de patient automatisch gemaild als de Opt-in is aangevinkt, mits dit in uw EPD mogelijk is. In het mailbericht bevestigen wij dat de patiënt u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn/haar gegevens. Vanuit het bericht kan de patiënt doorklikken naar de website met uitgebreide informatie.
 • Webpagina: op deze LDF-website is een pagina aangemaakt met informatie voor patiënten.

Welke gegevens worden verzameld?

De geanonimiseerde gegevens van de patiënt die verzameld worden in de LDF zijn:

 • Geboortejaar
 • Geslacht
 • Behandelgegevens

De gegevens zijn niet tot personen herleidbaar.

 • Maandelijks wordt met terugwerkende kracht van de afgelopen drie maanden de gegevens automatisch verzameld vanuit het elektronisch patiëntendossier. Deze data worden vervolgens via een beveiligde verbinding verstuurd naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van het KNGF.
 • De LDF is een beveiligde database waar onbevoegden niet bij kunnen. Het KNGF doet er alles aan om de veiligheid van het systeem te waarborgen.

 

Welke partijen zijn betrokken?

 • Het KNGF is eigenaar van de gegevens en de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) en verwerkt de aangeleverde gegevens in de LDF. Het KNGF is eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de gegevens. Hiertoe voert het KNGF periodiek een audit uit om de veiligheid van de database en het dataverkeer te toetsen.
 • IQ healthcare heeft subsidie van het KNGF ontvangen om het wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Zij analyseren de data en dragen zorg voor de terugkoppeling via de feedbacktool. Zij mogen de verzamelde gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.
 • Mediquest zorgt in opdracht van het KNGF voor de doorontwikkeling van het systeem: de database en de feedbacktool.

 

Intrekken van de toestemming

Mocht een patiënt achteraf zijn/haar toestemming willen intrekken, dan kan hij/zij dat bij u kenbaar maken. U kunt in dat geval het vinkje bij Opt-In weer uitzetten in het dossier van die patiënt. De data van deze patiënt worden dan niet meer aangeleverd aan de LDF.

 

Achtergronden

De gegevens zijn van belang voor wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren. Ook kunnen fysiotherapeuten door middel van de feedbacktool hier gegevens van hun eigen praktijk uithalen voor kwaliteitsdoeleinden of om te benchmarken. Het KNGF is verantwoordelijk voor het veilig verwerken van de data.

Het KNGF heeft het dataprotocol en de bijbehorende overeenkomsten in overeenstemming gebracht met de aangescherpte wet- en regelgeving op het gebied van de privacy.

Informatie over het aanleveren van data en dataverkeer, de beveiliging van de gegevens en de softwareleveranciers, vindt u op de pagina FAQ.

 

Wat als uw patient niet beschikt over internet?

In dat geval kunt u de leaflet_patienteninfo meegeven. Hierin staat dezelfde informatie als op de webpagina voor patiënten.

 

Heeft u vragen?

Stel deze dan gerust aan de afdeling Ledenvoorlichting van het KNGF.