Landelijke Database Fysiotherapie (LDF)

De LDF heeft een nieuwe website! Ga naar ldf.kngf.nl om deze te bekijken. Hier vindt u de meest actuele informatie.

 

Landelijke Database Fysiotherapie.

De Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) is een initiatief van het KNGF. In deze database verzamelen we kwaliteitsinformatie van fysiotherapeutische zorg en informatie over de fysiotherapiepraktijken.

Fysiotherapeuten kunnen de verzamelde informatie gebruiken om zelf de kwaliteit van hun dienstverlening te monitoren en te verbeteren. De LDF koppelt de resultaten terug per praktijk(locatie) en op het niveau van de individuele fysiotherapeut. Dit biedt de mogelijkheid om scores te vergelijken met de gemiddelde landelijke scores.

De Landelijke Database Fysiotherapie is dé verzamelplaats voor kwaliteitsinformatie. KNGF stelt partijen, zoals EPD leveranciers, netwerken, en fysiotherapeuten, in de gelegenheid op deze database aan te sluiten. Aansluiten op de Landelijke Database Fysiotherapie is op eigen inschatting en initiatief. KNGF heeft tussen partijen in het veld een faciliterende rol.