Informatie voor patiënten

Hoe is mijn privacy gewaarborgd?

Er is voor gezorgd dat alle te verzamelen gegevens niet herleidbaar zijn tot een patiënt. Zo wordt bijvoorbeeld nooit een geboortedatum maar uitsluitend het geboortejaar uitgevraagd.

Het feit dat we voor de LDF gegevens verzamelen is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (registratienummer 1549242).

Hoe werkt het data aanleveren aan de Landelijke Database Fysiotherapie?

Uw fysiotherapeut houdt een patiëntendossier van u bij. Dit is een elektronisch patiëntendossier waar alleen uzelf en de zorgverleners (de fysiotherapeuten die u behandelen) inzage in hebben. In het dossier staat bijvoorbeeld voor welke medische klacht u komt, de behandeling die u krijgt en hoe dat verloopt, en wat het effect is van de behandeling.

 

Maandelijks wordt met terugwerkende kracht van de afgelopen drie maanden de gegevens automatisch verzameld vanuit uw elektronisch patiëntendossier. Deze data worden vervolgens via een beveiligde verbinding verstuurd naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van het KNGF. Het KNGF is de beroepsvereniging van fysiotherapeuten in Nederland.

 

Het LDF is een beveiligde database waar onbevoegden niet bij kunnen. Het KNGF doet er alles aan om de veiligheid van het systeem te waarborgen.

 

De verzamelde gegevens worden door onderzoekers van IQ Healthcare gebruikt voor het wetenschappelijk onderzoek. Zij doen dit in opdracht van het KNGF. Dat betekent dat het KNGF eigenaar is en blijft van de data.

 

De techniek van het LDF wordt doorontwikkeld zodat de database goed en veilig gebruikt kan blijven worden. Deze doorontwikkeling wordt gedaan door Mediquest in opdracht van het KNGF.

Kan ik mijn toestemming voor het verstrekken van gegevens intrekken? Hoe doe ik dit?

Wilt u liever uw toestemming voor het verstrekken van gegevens intrekken? Dat kan. U kunt dit aangeven bij uw fysiotherapeut.

Wat is het doel van het verzamelen van gegevens?

De gegevens worden verzameld om te onderzoeken wat het effect is van de gegeven behandeling voor een klacht of aandoening. Om dat goed te onderzoeken, moeten we weten of het om een man of vrouw gaat en wat de leeftijd van de patiënt is. Die variabelen kunnen namelijk van invloed zijn op het effect van de behandeling. Ook is het belangrijk om te weten in welk gebied de patiënt woont, daarom worden de vier cijfers van de postcode verzameld. En omdat we het effect van behandelingen onderzoeken, moeten we ook weten hoe en voor welke klacht/aandoening er behandeld wordt.

 

Met de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek kan het KNGF nagaan of de behandeling effectief is en welke verbeteringen nodig zijn. Ofwel: de uitkomsten leiden tot kwaliteitsindicatoren die fysiotherapeuten helpen om altijd optimale zorg te blijven geven. Met de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek kan het KNGF ook aan de politiek en zorgverzekeraars het belang van fysiotherapie aantonen.

Welke gegevens worden gebruikt?
  • Geboortejaar van de patiënt
  • Geslacht
  • Zorgverzekeraarscode (UZOVI)
  • Behandelgegevens (o.a. klacht waarvoor u wordt behandeld, de soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling)
Welke partijen zijn betrokken?

De beroepsvereniging voor fysiotherapeuten KNGF is eigenaar van de gegevens en de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). De vereniging verwerkt de aangeleverde gegevens in de LDF.

 

Mediquest zorgt in opdracht van het KNGF voor de doorontwikkeling van het systeem: de database. IQ Healthcare voert in opdracht van het KNGF het wetenschappelijk onderzoek uit. Zij mogen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

 

Mediquest en IQ Healthcare zijn gerenommeerde en betrouwbare partijen. Het KNGF heeft de afspraken met deze partijen in overeenkomsten vastgelegd.

Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid van de gegevens?

Het KNGF is eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de gegevens. Hiertoe voert het KNGF regelmatig een audit uit om de veiligheid van de database en het dataverkeer te toetsen. Overigens zijn de gegevens waar de data uit bestaat, niet tot personen herleidbaar. Uw anonimiteit is daarmee gewaarborgd.

 

De fysiotherapeut is medeverantwoordelijk. En dan vooral over de veiligheid van de elektronische patiëntendossiers.