KNGF ZKA rapportage

Het percentage uitgenodigd betreffende het klantervaringsonderzoek klopt niet met de werkelijkheid. Hoe komt dit?

Het percentage uitgenodigd wordt in de ZKA rapportage berekend aan de hand van de volgende twee variabelen:

 • Het aantal uitgezette CQi/PREM vragenlijsten in kalenderjaar 2017
 • Het geschatte aantal afgesloten behandelepisodes van de praktijk voor kalenderjaar 2017 (een schatting op basis van gegevens van een voorgaande jaar, gebaseerd op het aantal afgesloten behandelepisodes dat u hebt opgegeven tijdens uw aanmelding voor het KNGF Plusprogramma).

Op dit moment kunnen wij u dus vertellen dat het huidige percentage geen verkeerde weergave is door problemen met aanlevering/data van uw kant, maar door de huidige rekenregel. We zijn op zoek naar een goed database-technisch alternatief voor deze variabele.

Hoe frequent moet ik data aanleveren om aan de norm te voldoen voor het KNGF Plusprogramma?

Om aan de norm te doen dient u iedere maand ten minste één keer data levert aan de LDF. Het maakt niet uit of dit aan het begin of aan het eind van de maand is, zo lang u dit ten minste éénmaal in iedere kalendermaand doet.

Hoe kan ik zorgen dat alle therapeuten te zien zijn wanneer ik uitsplits naar therapeutniveau in de ZKA rapportage?

Het KNGF Plusprogramma levert maandelijks een bestand aan met daarin de therapeuten die volgens de administratie van het KNGF werkzaam zijn bij uw praktijk. Indien er therapeuten ontbreken dient u te controleren of uw medewerkersbestand in MijnKNGF actueel is.

Hoe komt het dat bij mijn praktijk verschillende waardes voor N staan bij variabelen Klinimetrie en Dossiervoering?

Het is mogelijk dat Klinimetrie en Dossiervoering verschillende door het ontbreken van data voor (een van) beide parameters in aanlevering. Dit is bij ons na te kijken in de maandrapportage van de maanden die in de selectie van de deelnemer zijn meegenomen. Ook is het mogelijk dat er bij een aanlevering helemaal geen klinimetrie is aangeleverd.

Hoe komt het dat ik een verschil zie tussen de waardes van de aanlevering op praktijkniveau en op therapeutniveau?

Op praktijkniveau worden alle aangeleverde en afgesloten behandelepisodes bij elkaar genomen. Op therapeut niveau worden alle aangeleverde en afgesloten behandelepisodes verdeeld over de fysiotherapeuten binnen de praktijk. Er wordt per behandelepisodes bepaald wie de hoofdbehandelaar is,  gelinkt door de persoonlijke AGB-code van de behandelaar.

Een verschil tussen bijvoorbeeld Klinimetrie op praktijk niveau en Klinimetrie op therapeut niveau geeft aan dat er afgesloten behandelepisodes zijn aangeleverd die niet te koppelen zijn aan een therapeut (veld ‘Hoofdbehandelaar AGB/BIGnr.’ is leeg aangeleverd). Deze kunnen dan niet meegenomen worden op therapeut niveau, maar worden wel meegeteld op praktijk niveau.

Hoe vaak wordt de ZKA rapportage geüpdatet?

Deelnemers aan het Plusprogramma hebben toegang tot een ZKA rapportage. Deze wordt één keer per maand omstreeks de 15e/16e ververst.

Hoe wordt het resultaat voor de variabele ‘Dossiervoering’ in de ZKA rapportage berekend?

 

Dossiervoering wordt bepaald aan de hand van twee onderwerpen (dimensies), met hieronder ieder drie indicatoren m.b.t. dossiervoering, analyse/diagnose en anamnese/onderzoek:

 • Verslaglegging (analyse/diagnose)
  • Fysiotherapeutische diagnose vastgelegd ja/nee
  • Hoofddoel vastgelegd ja/nee
  • Verwacht herstel vastgelegd
 • Verslaglegging (anamnese/onderzoek)
  • Hulpvraag vastgelegd ja/nee
  • Beloopfunctioneringsproblemen vastgelegd ja/nee
  • Duurfunctioneringsproblemen vastgelegd ja/nee

De norm is dat het dossier 90% gevuld moet zijn. Dat wordt bepaald op de 2 hoofdonderwerpen (dimensies). Op dat niveau geaggregeerd dient 90% gevuld te zijn.

Hoe wordt het resultaat voor de variabele ‘Klinimetrie’ in de ZKA rapportage berekend?

Indien er ten minste één geldig meetinstrument is meegeleverd in de behandelepisode wordt voor die behandelepisode voldaan aan de klinimetrie-eis. Een geldig meetinstrument is een meetinstrument met een code opgenomen op de lijst van specificaties van het LDF.

 

Ook bij niet afgesloten behandelepisodes dient een meetinstrument te worden gebruikt. Er wordt immers altijd een nulmeting gedaan middels een meetinstrument.

Waarom staat bij de variabele ‘Klantervaring respons’ een percentage vermeld?

In de ZKA rapportage kan voor de variabele ‘klantervaring respons’ meer informatie worden opgevraagd door op deze variabele te klikken. Vervolgens ziet u een balk waarin aangegeven staat of de praktijk deze norm voor de gefilterde maand(en) gehaald heeft. Daaronder staat een aantal weergegeven voor de variabele ‘klantervaring respons’. Er staat boven aan de kolom dat dit een percentage is. Dit is echter het absolute aantal respondenten dat een CQi/PREM vragenlijst heeft teruggestuurd voor de maand(en) waarop gefilterd is

Voorbeeld: ZKA rapportage waarin gefilterd is op periode 2017-09; er hebben die maand 115 mensen hun vragenlijst teruggestuurd.

Wat betekenen de paarse en groene balken in mijn ZKA rapportage?

Gegevens die niet voldoen aan de norm worden in paars weergegeven, terwijl gegevens die wel voldoen aan de norm in groen worden weergegeven.

Voor meer informatie over de normen en hoe u de ZKA rapportage kunt interpreteren kunt u het volgende doen:

 • Lees d e Handleiding KNGF ZKA rapportage. Deze kunt u links onderin de ZKA rapportage vinden in een PDF bestand.
 • Hou de muispointer boven één van de dimensies om een korte uitleg te krijgen over het onderdeel.

 • Klik op de dimensie om meer specifieke informatie te krijgen.

 • Kijk in het verwerkingsverslag dat het EPD systeem beschikbaar stelt na uw data aanlevering. Bij onverklaarbare fouten in het verwerkingsverslag kunt u het beste contact opnemen met uw EPD leverancier.
Wat betekent de waarde N = # die wordt weergegeven in de ZKA rapportage?

In de ZKA rapportage module geeft de waarde ‘N=’ niet het aantal respondenten weer, zoals in de praktijkfeedbackrapportage, maar het aantal maanden aan data waarvoor gefilterd is (zie voorbeeld praktijk ZKA rapportage waarvoor gefilterd is op periode 2017-08 en 2017-09). In onderstaand geval heeft deze praktijk voor de variabele ‘percentage uitgenodigd’ voor 2 maanden niet voldaan aan de norm (volledig paarse balk), voor de variabele ‘klantervaring rapportcijfer’ voor 2 maanden wel voldaan aan de norm (volledig groene balk) en voor de variabele ‘klantervaring respons’ voor 1 maand wel en voor 1 maand niet voldaan aan de norm (50% groene balk, 50% paarse balk).

Voorbeeld: ZKA rapportage waarin gefilterd is op periode 2017-08 en 2017-09